jtemplate.ru - free extensions for joomla

UCCM - de un deceniu parte a comunității internaționale cu peste 900 de universități din întreaga lume - își confirmă adeziunea semnării noii versiuni a Magna Charta Universitatum

La 18 septembrie 1988, în prezența multor lideri politici și reprezentanți ai societății, 388 de rectori din Europa și din afară au semnat Magna Charta Universitatum la Universitatea din Bologna, Italia. Documentul a devenit de atunci principala referință pentru valorile și principiile fundamentale ale universității. Ulterior, numărul universităților - semnatare a Magna Charta Universitatum a fost în continuă creștere, înregistrând actualmente 904 universități din 88 de țări.

Univetrsitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a avut onoarea șă adere la această comunitate,  doamna rector, Larisa Șavga, prof.univ., dr.hab., semnând  acest document de valoare excepțională la 15 septembrie 2011 la Universitatea din Bologna.

În perioada de după semnată Magna Charta Universitatum în 1988, mediul în care activează universitățile s-a schimbat considerabil. Lumea a devenit interconectată în moduri de neimaginat în 1988, iar provocările cu care se confruntă universitățile sunt mult mai complexe. Numărul de universități a crescut și universitățile în sine au  fost impuse să se adapteze la schimbări, acest proces devenind unul continuu.  În acest sens a devenit necesară o nouă viziune asupra valorilor și responsabilităților universităților.

După consultarea globală, a fost pregătită o nouă versiune a Magna Charta Universitatum (MCU 2020), lansarea căreia avut loc la 17 iunie 2021 în cadrul Aniversării a XXXII a  Magna Charta Universitatum cu genericul ”Valorile și responsabilitățile Universității:răspuns provocărilor viitorului”.

Evenimentul a fost  precedat (16 iunie) de un  forum axat pe schimbările cu care s-au confruntat universitățile, implicațiile acestora și provocările  pe care le întâmpină instituțiile în prezent și cu care se vor confrunta în viitor.

A doua parte a evenimentului s-a axat  pe MCU 2020, necesitatea acesteia, structura, diferența față de predecesorul său și modul în care universitățile  ar putea să obțină plus valoare prin angajamentul cu aceasta.

La 18 iunie 2021 a fost lansată oficial MCU 2020, care a fost semnată pentru prima  dată, de către prima universitate (fizic) - Universitatea din Bologna. În legătură cu situația epidemiologică, generată de COVID-19, evenimentul a fost organizat online, universitățile membre ale acestei comunități urmând să aplice semnătura olografă după depășirea condițiilor epidemiologice. UCCM și-a exprimat adeziunea față de comunitatea semnatarilor MCU, urmând să semneze versiunea actualizată a acesteia imediat ce aceasta va deveni posibil. 

La întrunirea online au participat cu discursuri privind provocările viitorului și perspectiva globală a universităților  Francesco Ubertini, rector al Universității din Bologna și președinte al MCO, Italia, Jamil Salmi, consultant HE, fost coordonator al învățământului terțiar al Băncii Mondiale, Michael Ignatieff, președinte și rector, Universitatea Central Europeană, Ungaria, Sijbolt Noorda, ex-președinte al Consiliului guvernator al MCO și președinte al grupului de redactare MCU 2020, Olanda, Patrick Deane, președinte al Consiliului guvernator al MCO și membru al MCU 2020 Drafting Group, Canada, Tamires Gomes Sampaio, membru al MCU 2020 Drafting Group, Brazilia

Am asistat la o  întrunire cu adevărat globală  -  lansarea MCU 2020 -  cu o misiunea nobilă de a consolida  rolului universităților în societate pentru generațiile viitoare.

 http://www.magna-charta.org/observatory-events/magna-charta-anniversaries/2011/the-ceremony-video#!uniboPrettyPhotoVideo/0/

17 iunie 2021

  

               


2011