jtemplate.ru - free extensions for joomla

25 de ani de ascensiune

Astăzi,18 iunie, în sala Senatului UCCM a avut loc lansarea Zilelor UCCM și a manifestărilor dedicate aniversării de 25 de ani de la fondarea UCCM.
Rectorul universității, D-na L. Șavga , prof.univ.,dr. hab., a făcut o incurciune în evoluția dezvoltării UCCM. Cu scopul major de pregătre a personalului înalt calificat pentru cooperația de consum, precum și pentru alte sectoare ale economiei naționale, prin notărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 376 din 22 iunie 1993 și hotărârea conducerii Moldcoop, nr. 10 din 24 iunie 1993, a fost fondată Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova. În același an universitatea își începe activitatea fiind o instituție nonprofit și activând un regim de autofinanțare. Pe parcursul anilor UCCM a devenit unica instituție superioară de învățământ în țară cu profil commercial-economic. Astăzi, UCCM reprezintă un complex universitar cooperatist modern de formare profesională inițială ,continuă și de cercetare, inovare prin integrarea armonioasă a tuturor ciclurilor universitare: licență, masterat, doctorat.
Dacă în debutul său universitatea oferea studenților numai trei programe de studii-contabilitate, management și marketing, actualmente UCCM oferă 8 programe de studii la ciclul I, licență, 16 programe la ciclul II, masterat, 7 programe la ciclul III, doctorat și circa 30 de programe de formare continuă.
Activitatea de formare profesională a specialiștilor de înaltă calificare și de cercetare, inovare este asigurată de cadre didactice și didactico-științifice înalt calificate, din care 82% sunt titulare și 62% dețin titluri și grade științifice.
În scopul realizării reformei curriculare și implementării noilor standarde educaționale impuse de imperativele timpului,cadrele didactice elaborează și promovează noi programe de studii, redefinesc curriculumul fiecărui curs, centrând conținuturile pe finalități – competențe, modernizează tehnologiile de instruire, aplică pe larg tehnologiile informaționale. Ca un mare succes putem menționa, că o bună parte din profesori au elaborare cursuri în format electronic, pe platforme de instruire, cum ar fi „MOODLE”.
În prestaţia sa academică UCCM pledează pentru performanţă şi excelenţă în educaţie, implementarea politicilor europene în învăţământ şi integrarea în Spaţiul European al Învăţământului Superior. Nu întâmplător motto-ul instituţiei este „Excelenţă şi competitivitate prin calitate şi cooperare”.

În perioada sa de activitate, universitatea a pregătit peste 7300 de specialiști cu studii superioare, preponderent în domeniul economico-comercial, ingineresc, cel de servicii. Absolvenții UCCM activează cu succes în cele mai variate domenii din sectoarele public și cel privat în calitate top-manageri, experți, administratori, specialiști, cadre didactice etc.
D-na L. Șavga a felicitat călduros cadrele didactice, întregul colectiv cu prilejul aniversării universității și le-a dorit succese și împliniri în opera de edificare a unui Adevărat Templu al Educației. În prelungire a avut loc lansarea expoziției de carte și a publicațiilor elaborate de către personalul științifico-didactic al universității.
În zilele următoare se vor desfășura lansări de carte, de lucrări științifice, lansarea ediției jubiliare „UCCM- 25 de ani în serviciul societății”, vor fi făcute totalurile concursurilor consacrate aniversării universității și desenarea câștigătorilor, iar la 22.06.2018, ora 10.00, va avea loc solemnitatea festivă consacrată Aniversării de 25 de ani de la fondarea UCCM.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle