jtemplate.ru - free extensions for joomla

  Absolvenții Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova la ultima lecție al acestui an de studii, la o lecție de bilanț a succeselor și realizărilor - înmânarea diplomelor de înaltă calificare, care a avut loc la 25 iulie anul curent.
 

  Anii de studenție au trecut ca apele unui rîu de munte, curate ca lacrima și repezi ca visele. Anii de facultate – petale din basmul tinereții, mărgăritare din izvorul nesecat al cunoașterii, efort și talent.
 

  Cu dragoste și demnitate deosebită, dna rector, prof.univ., dr.hab. L.Șavga a felicitat tinerii, corpul profesoral-didactic cu noua promoție de 370 absolvenți, inclusiv la ciclul I – studii superioare de licență – 263 și la ciclul II – 107. Au fost și sfaturi, povețe cum vor păși tinerii prin universitățile vieții… cum vor valorifica fundamentul unei calificări profesionale cum mai bine vor conviețui și își vor construi o carieră profesională. Și chemări de a crește profesional, chemări la studii de masterat, doctorat. Președintele Senatului studențesc, Veronica Munteanu, a dat citire Scrisorii absolventului dedicată universității:

 

Dragă Universitate Cooperatist-Comercială din Moldova,

Tu ești pentru studenți ca o casă,
Atât de familiară, caldă, atât de aleasă!
Zilnic, aici, sub stricta ta ghidare
Fiecare din noi, devine om de valoare.

Tu UCCM, nu ești pentru noi (ai tăi studenți)
Doar o clădire de piatră, cu scaune, bănci și pereți.
Tu ești un mic Univers, un firav omuleț, tu trăiești!
Prin fiecare moment al dulcii vieți studențești.

Și iată e clipa în care ne despărțim.
De astăzi, pe viitor studenți n-o să mai fim,
Nu o să mai avem perechi, seminare,
Acestea vor deveni un dor pentru fiecare.

Da, știu, ne vom întîlni și la masterat/doctorat,
Însă, nu va mai fi deja, la fel, de condimentat:
Tu UCCM, vei rămâne aceiași- plină de cunoștințe,
Eu, însă, mai matură, mai calmă, cu alte tendințe.

De aceea, acum aș vrea să îți mulțumesc
Pentru muncă, devotare și acel sprijin părintesc,
Regăsit în ochii fiecărui scump profesor
Cărora mereu, orice student le va fi recunoscător.

Îți mulțumesc, dragă Universitate,
Că aici, am obținut nu doar o specialitate.
Am crescut, m-am dezvoltat, am evoluat.
Am învățat să fiu Om cu adevărat!

Aici, doar cu sprijinul tău, Universitate,
Am simțit și deprins ce-nseamnă verticalitate.
Doar cu tine am învățat, că trecînd și prin foc,
Fiecare din noi poate să miște lumea din loc!