jtemplate.ru - free extensions for joomla

Acordul de colaborare – în acţiune !

În ultimii ani catedra Marketing, comerţ şi turism a UCCM a încheiat mai multe Acorduri de colaborare cu agenţii economici din domeniul industriei, comerţului, alimentaţiei publice şi turismului. Scopul acestor acorduri de colaborare este de a perfecţiona procesul de învăţământ la specialităţile Turism şi Marketing şi logistică, de a integra în procesul didactic teoria şi practica avansată a agenţilor economici în domeniu. În baza acestor acorduri catedra poate organiza eficient procesul de formare profesională, în deosebi stagiile de practică.

Astfel, la 15 martie curent în incinta unuia din cele mai moderne hoteluri din ţară, „ARIA(SRL Vega-L) a fost inaugurată catedra delocalizată a UCCM - TURISM ŞI GESTIONARE HOTELIERĂ.

Cu ocaziainaugurării catedrei, în sala de conferinţe a hotelului a fost organizată o lecţie pentru studenţii specialităţii „Turism” cu tema: „Organizarea deservirii oaspeţilor în hotel”, prezentată de către Managerul general al hotelului dl. Lawrence Abboud, specialist de înaltă calificare, cu experienţă de peste 15 ani în administrarea hotelurilor în ţările din UE şi Asia Mijlocie. Studenţii au făcut cunoştinţă cu condiţiile de cazare, de alimentaţie şi agrement a oaspeţilor în hotel.

După finalizarea manifestaţiei studenţii şi-au exprimat profund mulţumirea faţă de conducerea hotelului pentru posibilitatea de a se familiariza cu procesul de prestare a serviciilor în cadrul hotelului.

Şeful catedrei dl Feodosie Pituşcan, doctor în economie, conferenţiar universitar a menţionat că în continuare studenţii vor fi implicaţi în activităţile realizate în cadrul hotelului: conferinţe, studii cu privire la cercetarea opiniei oaspeţilor şi la alte manifestări organizate la cadrul hotelului pentru a îmbunătăţi nivelul de pregătire practică a viitorilor specialişti în domeniul turismului şi serviciilor hoteliere.