jtemplate.ru - free extensions for joomla

ANUNȚ CONCURS!

MOLDCOOP

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA (UCCM)

anunţă concurs pentru suplinirea posturilor vacante la catedrele:

 

Drept:

- lector universitar -1

Merceologie, tehnologie și expertiza mărfurilor:

- lector universitar - 1

Economie și administrare:

- lector universitar – 1

Discipline exacte și generale

- conferențiar universitar, doctor în pedagogie – 1 

Solicitanţii vor depune actele la Secţia Resurse umane şi cancelarie a UCCM în termen de 30 zile din momentul publicării avizului până la 16.12.2016 inclusiv, pe adresa: mun. Chişinău,  bd. Gagarin – 8, tel. 022.815607.