jtemplate.ru - free extensions for joomla

Competenţele - fundamentul competitivităţii tânărului specialist !!!

  
     Catedra Marketing, comerţ şi turism (șef catedră conf. univ., dr. F.Pitușcan) la 1 martie 2017 a organizat o lecţie publică cu tema: Problemele actuale ale angajării în câmpul muncii a absolvenţilor specialităţilor Marketing şi logistică, Merceologie şi comerţ și Turism.
     Lecţia a fost prezentată de absolvenţii specialităţii Comerţ intern şi extern, promoţia anului 2006: Solomon Adrian, manager SRL Student Trawel, Andrieş Andrei, director al Combinatului de Reclamă Moldcoop, Ostapenco Nicolai, fondator şi administrator NICOSTEXIM SRL.
    În prezentările sale invitaţii au relatat despre problemele cu care se confruntă absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi au evidenţiat cele mai importante trăsături şi abilităţi pe care trebuie să le posede un tânăr specialist. În deosebi s-a pus accentul pe necesitatea competenţelor profesionale, dobândite prin diverse forme de activitate, inclusiv: participări în dezbateri, activităţi de voluntariat, participări cu rapoarte şi comunicări în cadrul simpozioanelor ştiinţifice, implicarea în activităţi de muncă sezonieră în ţară şi peste hotare, practicarea sportului şi altele.
   Toate acestea contribuie vădit asupra sporirii nivelului de competitivitate al tânărului specialist atunci când va candida la ocuparea unui loc de muncă bine plătit.
  La lecţie au participat studenţii de la specialitatea Marketing şi logistică şi Merceologie şi comerţ ai universităţii şi colegiului.
  Lecţia s-a desfăşurat prin dialog, într-o manieră prietenoasă. În final studenţii au adus mulţumiri prezentatorilor în speranţa că realizând îndrumările lor le va ajuta să devină mai buni, mai competitivi pe piaţa muncii.