jtemplate.ru - free extensions for joomla

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENȚILOR ERASMUS+ (pentru anul universitar 2018-2019)

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Valencia, Spania în cadrul programului Erasmus+

Universitatea Valencia, Spania http://www.uv.es/

2 burse pentru studenți de la specialităţile: Business și administrare, Turism, Finanțe, Contabilitate, Drept, semestrul I (de toamnă) timp de 5 luni fiecare.

Lista actelor necesare (în 2 exemplare originale):
• CV conform cerinţelor Europass (cu foto)
• Adeverinţă de student
• Copia matricolei cu media anilor de studii confirmată de către decanul facultăţii

(restanţierii nu sunt admişi la concurs)


• Copia paşaportului de străinătate (valabil pentru perioada mobilității)
• Scrisoare de motivare
• Confirmare a cunoașterii limbii engleze si cunoasterea limbii spaniole la nivelul B1.

Dosarul de selecție a studenților trebuie să conțină următoarele documente:
• Cerere de înscriere la concursul de selecție
• CV model Europass (engleză)
• Confirmarea că sunteți student la UCCM
• Situaţia academică ( solicitată la decanat)
• Scrisoare de motivație (engleză)
• Certificat ce atestă cunoaşterea limbii engleze
• Copia paşaportului
• Alte documente relevante (premii concursuri, participări mobilități de studiu anterioare, etc.)

Site-ul: www.uv.es
Procesul de selecție va include examinarea și evaluarea dosarului și susținerea unui interviu.
Dosarele pot fi depuse în bir. 107, Blocul 1. Data limită de prezentare a actelor: 18 aprilie 2018.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle