jtemplate.ru - free extensions for joomla

Înaltul Forum științifico-practic și-a încheiat lucrările

La 13-14 septembrie a.c în incinta Universității Cooperatist Comerciale din Moldova s-a desfășurat conferința stiințifico-practică internațională „Dezvoltarea inovativă, colaborativă, incluzivă a cooperativelor: teorie, practică, perspective”.

Sesiunea plenară a Conferinței internaționale a fost consacrată aniversărilor de 150 de ani ai mișcării cooperatiste din Republica Moldova, a 100 de ani de educație cooperatistă și a 25 de ani de la înființarea Universității Cooperatist –Comerciale din Moldova.

În mesajul său de salut rectorul UCCM, d-na Șavga Larisa, prof.univ.,dr. hab. a prezentat ascensiunea universității pe parcursul celor 25 de ani de activitate, a adus mulțumiri comunității academice pentru eforturile depuse și autorităților centrale pentru susținere și ajutorul acordat. Pe parcursul a 25 ani de activitate UCCM s-a constituit ca centru educațional și de cercetare modern, care oferă programe de formare profesională inițială și continuă și realizează importante proiecte de cercetare–dezvoltare-inovare. D-na rector le-a urat celor întruniți - savanți, profesori, studenți, demnitari de stat, agenți economici, reprezentanți ai 16 țări, succese, cutezanță, noi realizări inovative.

Un mesaj deosebit de salut a adresat comunității academice universitare Excelența sa Mircea Snegur, Prim Președinte al Republicii Moldova, deținător al Titlului Onorific Doctor Honoris Causa al UCCM. „În acest sfert de secol această entitate academică a reușit să se afirme ca o instituție cu merite incontestabile în formarea specialiștilor de înaltă calificare. Decizia Guvernului de fondare a UCCM a fost una corectă și oportună, societatea, economia națională, cooperația de consum au beneficiat de pregătire alternativă a mai bine de 7700 de persoane, care s-au regăsit în cele mai diverse domenii de activitate. Fie ca UCCM să prospere și să progreseze în continuare, devenind un izvor perpetuu de cultură și spiritualitate pentru toți cei ce-și doresc o carieră de succes și un viitor frumos! Vivat UCCM!”

Doamna Monica Babuc, Ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a adresat sincere felicitări cu prilejul evenimentului aniversar, accentuând misiunea nobilă a instituțiilor cooperatiste și a parteneriatului dintre universitate și întreprinderile cooperației de consum în formarea profesională a tinerilor. UCCM are viitor. Cu o deosebită plăcere Dumneaei a înmânat DIPLOMELE de gradul întâi ale Guvernului Republicii Moldova pentru succese remarcabile în activitate, contribuție la dezvoltarea educației naționale, precum și cu prilejul aniversării a 25-a de la înființarea Universității Cooperatist –Comerciale din Moldova d-nei Larisa Șavga, rector al UCCM, d-lui Tudor Maleca, doctor, conferențiar universitar, d-lui Simion Musteață, dr., conf. univ., consilier al rectorului, d-nei Liliana Dandara, dr., conf. univ., prorector, precum și Diplomele de Onoare ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
d-nei Ciubuc Liliana, dr., conf. univ., decan, d-nei Corina Cușnir, dr., conf. univ., decan, d-lui Feodosie Pitușcan, dr., conf. univ., sef de departament.

Domnul Vasile Carauș din numele Biroului Executiv al Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum din Moldova de asemenea a adresat sincere felicitări corpului didactic studenților, tuturor colaboratorilor cu prilejul aniversării de 25 de ani de la fondarea universității, a 150 de ani ai mișcării cooperatiste în Republica Moldova, a 100 de ani ai educației cooperatiste, urări de bine, mulțumiri pentru contribuție la dezvoltarea și consolidarea UCCM. Dumnealui a înmânat Diploma de Onoare a Moldcoop-lui d-nei Liliana Dandara, prorector, d-nei Sofia Căpățînă, prorector și Insigna „Eminent al Cooperației de Consum” d-nei Svetlana Muștuc, dr., conf. univ., d-lui Grigore Slobodeniuc, sef de serviciu. D-lui a anunțat că distincțiile acordate sunt însoțite și de premii bănești, ceia ce sala a aplaudat cu satisfacție. Și nu numai atât, D-lui si-a luat angajamentul să susțină proiectele de cercetare, pornirile bune, deplasările peste hotare ale colaboratorilor universității. O deosebită atenție va fi acordată activităților Senatului studențesc prin susținerea financiară, materială. Drept dovadă a fost alocarea a 10 mii lei și transferul lor la contul UCCM pentru asigurarea inițiativelor tinerilor. Cele mai frumoase inițiative ale studenților, cadrelor didactice vor fi susținute de către Moldcoop!, ceia ce a înviorat și bucurat deosebit participanții la manifestare.

Academicianul Gheorghe Duca, Președintele Academiei de Științe, a menționat deosebit succesele UCCM în promovarea cercetării prin proiecte naționale, europene câștigate în bază de concurs, fiind a patra universitate din comunitatea științifică. D-lui a înmânat Diploma de Onoare a Academiei de Științe a Moldovei d-lui Simion Moraru, dr., conf.univ., d-nei Căpățînă, dr., conf. univ., prorector, d-nei Viorica Fulga, dr., conf. univ. și medalia „Nicolie Milescu Spătaru” d-nei Larisa Șavga, dr. hab., prof. și d-lui Tudor Maleca, dr., conf. univ..

Apoi au urmat felicitări din partea Consiliului Rectorilor, prezentate de d-nul academician Grigore Belostecnic, Peședintele Consiliului, Rectorul ASEM (în prezența majorității rectorilor din Moldova), din partea Consiliului Rectorilor Universităților Cooperatiste din Comunitatea Statelor Independente mesajul a fost vociferat de d-na Svetlana Lebedeva, rectorul Universității de Economie și Comerț a Cooperației de Consum din Belarus, prof.,dr. hab. cu prezența rectorilor, prorectorilor universităților din Poltava(d-nul Alexei Nestulea), din Livov, Caraganda, Mâtâșci(Rusia). D-na Sv. Lebedeva a accentuat colaborarea fructuoasă dintre universitățile cooperatiste, fiind deschise pentru inițiative, proiecte, colaborare.

Cu felicitări și urări de bine au venit d-nii Tudor Ivanov, reprezentant al Comunității Europene a Cooperativelor de Consum, Hagen Henri, prof. dr., Universitatea din Helsinki, Finlanda, Președinte al Rulescoop –rețeaua universităților europene și latinoamericane implicate în economia socială ăi studii cooperatiste.

După manifestarea festivă prilejuită de aniversări a urmat acordarea Titlului Onorific de „Doctor Honoris Causa” al UCCM.

Prima persoană căreia i-a fost acordat Titlul Onorific de „Doctor Honoris Causa” a fost d-nul Henri Hagen, prof. univ. la Universitatea din Helsinki. D-na Sofia Căpățină, prorector pentru știință, a prezentat Laudațio, a enumerat ascensiunile carierei științifice a d-lui Henri Hagen și a adus la cunoștință hotărârea Senatului UCCM privind acordarea înaltului Titlu Onorific. Apoi a urmat înveșmântarea D-lui în hainele academice de către studenți sub aplauzele sălii. D-lui a mulțumit măriminos Senatului UCCM.

Aceiași procedură au trecut și ceilalți savanți.

Victor Apopii, prof. univ., dr. hab. la Universitatea de Comerț și Economie din Livov, Om Emerit în domeniul educației din Ucraina, autor al Conceptului Mișcării cooperatiste din Ucraina, Strategiei de dezvoltare a sectorului cooperatist din Ucraina, Strategiei de dezvoltare economică și socială a Ucrainei, Programului de dezvoltare a comerțului în or. Livov sub aplauzele publicului a îmbrăcat toga academică și a mulțumit UCCM pentru înalta încredere.

Ion Verboncu prof. univ., dr. ASE București, România, deținător al Diplomei de excelență „Paul Bran”(2010), al Premiului Laurii Tribunii Economice (2004), al Premiului Academiei Române pentru cea mai bună carte „Management”(1995), remarcabilă personalitate științifică în domeniul economic din arealul românesc. D-lui de asemenea a îmbrăcat toga academică, însoțită de aplauzele zgomotoase ale sălii și a venit cu un cuvânt de mulțumire.

Alexandru Stratan, membru-corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, director al Institutului Național de Cercetări Economice, laureat al Premiului Național(2017), membru al Consiliului Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică,reprezentant plenipotențiar în Centrul Internațional de Informație Tehnico-Științifică, autor al Strategiei naționale a inovării, susținerii cursului dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii(2012-2020), Președinte al Consiliului de dezvoltare strategică instituțională a UCCM. Studenții cu deosebită plăcere i-au potrivit toga academică, iar D-lui evlavios a mulțumit sub aplauzele publicului.

E de menționat faptul că toți proaspeții deținători ai Titlului Onorific au ieșit cu comunicări științifice fundamentale în sesiunea plenară ce a urmat a conferinței științifice.

Încă o misiune onorabilă și plăcută a urmat imediat după acordarea Titlului Onorific „Doctor Honoris Causa” și anume – acordarea Titlului „Membru de Onoare al comunității academice cooperatiste”. De această înaltă distincție s-au învrednicit:

Octavian Calmâc – consilier al Prim-ministrului

Veceaslav Ceric – vice-președinte al Biroului Executiv „Moldcoop”

Ion Maxim – vice-președinte al Agenției pentru concurență

Svetlana Lebedeva - rector al Universității de Economie și Comerț a Cooperației de Consum din Belarus

Ghili Serghei - rector al Universității Cooperatiste din Rusia

Cuțic Petru – rector al Universității de Comerț și Economie din Livov, Ucraina

Fiecare din ei, la rândul său, a mulțumit pentru înalta distincție și a venit cu urări aniversare. Cu felicitări în adresa deținătorilor titlurilor onorifice a venit și domnul Marius-Dumitru Paraschivescu, prof. univ., dr., Universitatea „George Bacovia” Bacău, România, deținător al Titlului Onorific „Doctor Honoris Causa” al UCCM (2017).

Spre sfârșitul zilei a avut loc ședința comună a Asociației instituțiilor de învățământ cooperatiste din țările CSI și a Rulescoop (rețeaua universităților europene și latinoamericane implicate în economia socială și studii cooperatiste), la care s-au pus în discuție probleme stringente ce vizează activitatea acestor organisme. Tot aici a fost transmisă președinția Asociației instituțiilor de învățământ cooperatist din țările CSI pentru următorii doi ani d-nei Larisa Șavga, rector UCCM. Cu aceasta a luat sfârșit prima zi de lucru,iar a doua zi conferința și-a desfășurat lucrările conform programului.

       

                                                                                     


xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle