jtemplate.ru - free extensions for joomla

La Chișinău și-a desfășurat lucrările Conferința ştiinţifico-practică internaţională „Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional”

În perioada 21-22 septembrie 2017, în cadrul Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova s-a desfășurat Conferința ştiinţifico-practică internaţională „Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional” care a  avut  drept obiectiv identificarea noilor oportunități în dezvoltarea relațiilor comerciale în contextul integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economice internațional, promovarea politicilor comerciale prin preluarea celor mai bune practici europene, etc. 

Evenimentul a fost organizat de către Universitatea Cooperatist-Comercială  din Moldova și Institutul Național de Cercetări Economice în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii, Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum din Republica Moldova, Camera de Comerț și Industrie, Agenția pentru Protecția  Consumatorilor, Universitatea din Split (Republica Croaţia), Universitatea „George Bacovia”, Bacău (România), Universitatea de Comerț și Economie din Lvov  (Ucraina), Universitatea de Economie şi Comerţ din Poltava (Ucraina), Rețeaua Europeană a Întreprinderilor (EEN), Rețeaua de Transfer Tehnologic a Moldovei.

La  deschiderea conferinței au participat dl Octavian Calmîc, viceprim-ministru, ministru al Economiei și Infrastructurii, dl Vasile Carauș, președintele Biroului Executiv Moldcoop, dl  Ion Guceac, vicepreședintele Academiei de Științe a Moldovei, dl Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie, rectori și directori ai instituțiilor de învățământ superior și de cercetare de peste hotare ș.a.

            Conferința a fost concepută nu doar ca o platformă pentru  diseminarea rezultatelor cercetărilor în mediul academic, ci și ca o platformă de dialog dintre mediul academic-mediul de afaceri. De aceea conferința este organizată într-o manieră inedită, pe trei dimensiuni:

  • 6 secțiuni pentru comunicarea celor mai recente rezultate ale cercetărilor științifice pe subiectele agendei conferinței,
  • 3 ateliere destinate mediului de afaceri (antreprenori, autorități, cercetători),
  • 3 ateliere pentru studenți (antreprenori-studenți)

mesajele fiind astfel adresate cercetătorilor, cadrelor didactice, antreprenorilor, tinerilor – viitorilor antreprenori sau cercetători, dar și autorităților, responsabile de domeniile respective.

La conferință și-au anunțat participarea circa 200 de persoane, reprezentanți ai mediului academic și de afaceri din R. Moldova, Romania, Finlanda, Polonia, Ungaria, Spania, Croația, Italia, Serbia, Bulgaria, Portugalia, China, SUA, Belarus, Rusia, Ucraina, ș.a.

În cadrul evenimentului au fost diseminate şi validate rezultatele cercetărilor ştiinţifice privind situaţia în domeniul comerţului şi concurenţei, sectorului cooperativelor, priorităţile de dezvoltare a acestor domenii, obținute în cadrul proiectului instituţional de cercetare aplicativă „Dezvoltarea comerţului interior şi a cooperaţiei de consum în contextul integrării economice a Republicii Moldova în spaţiul comunitar european”.

În cadrul conferinței au fost identificate soluții eficiente pentru intensificarea procesului ireversibil de integrare a Republicii Moldova în economia globală. S-a reiterat rolul important al mediului academic în asigurarea evoluției economice inovative a țării,  o atenție sporită urmând să fie acordat modernizării, aplicării tehnologiilor moderne și atragerii investițiilor în economia Republicii Moldova.

Pe această cale dorim să aducem mulțumiri tuturor oaspeților pentru participare, discuții constructive și partenerilor pentru contribuție la buna desfășurare a evenimentului.

Informații despre conferință sunt accesibile pe http://conference.uccm.md/index.php/en/

Galerie foto                                                                                                                                                                       Comitetul organizatoric al conferinței