jtemplate.ru - free extensions for joomla

Conferința Ştiinţifică al Tinerilor Cercetători

În perioada 15-16 martie 2018, la departamentul „Economie, administrare și turismˮ s-a desfășurat conferința științifică al tinerilor cercetători cu genericul “Dezvoltarea economică a Republicii Moldova în condițiile globalizării”. La conferință au participat studenții ciclului I și II a Universității Cooperatist-Comercială din Moldova și a Universității Agrare de Stat din Moldova.
Studenții au prezentat 30 de comunicări, la care toți participanții Conferinței au avut posibilitate să participe activ la dezbateri.