jtemplate.ru - free extensions for joomla

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CONTABILILOR DIN SISTEMUL COOPERAŢIEI DE CONSUM

În scopul sporirii calităţii profesionale a tuturor contabililor din cadrul cooperaţiei de consum în perioada 24.10.-28.10.2016 în incinta Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova au fost organizate cursurile de formare continuă a contabililor-şefi (contabililor) ai organizaţiilor şi întreprinderilor cooperaţiei de consum cu genericul: „Noile reglementări contabile: aspecte teoretice şi practice”. La deschiderea cursurilor au fost prezenţi: Preşedintele Biroului Executiv Moldcoop, dl. Vasile Carauş, Vicepreşedinte – Dl.V.Ceric, şeful Direcţiei Contabilitate şi Finanţe, dl P.Dănilă.

Cu mesaje de deschidere a cursurilor de formare continuă a contabililor-şefi au venit dna Rector Larisa Şavga, prof.univ., dr.hab. şi Preşedintele Biroului Executiv Moldcoop, dl. Vasile Carauş.

Predarea a fost asigurată de cadrele didactice din cadrul universităţii, în special de la catedra Contabilitate şi audit. Invitat a fost Şefa Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ – dna Lidia Foalea.

Cursurile au avut o perioadă de  cinci zile şi au cumulat un număr total de 36 ore. Cursanţilor care au frecventat cursurile li s-a înmânat Certificatul privind urmarea cursului de formare continuă „Noile reglementări contabile: aspecte teoretice şi practice”.

În baza Hotărârii Biroului Executiv Moldcoop din data de 28.10.2016 s-a decis acordarea unei prime la salariu în mărime de 10% absolvenţilor programului de formare continuă şi finanţarea studiilor a trei persoane de către Moldcoop.