jtemplate.ru - free extensions for joomla

Cursuri de formare profesională continuă a instructorilor/responsabili de resurse umane şi activitatea organizatorico-statutară din sistemul Moldcoop

Universitatea Cooperatist Comerciala din Moldova merge cu pași siguri spre realizarea misiunii  de pregătire a specialiștilor de performanta in economie.

Dovada a dezideratelor servesc organizarea în incinta Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova a cursurilor de formare continuă  pentru specialiștii si managerii subdiviziunilor Resurse umane din cadrul organizațiilor si întreprinderilor cooperatiste ale sistemului cooperatist național  în perioada 07-11 noiembrie2016. Stagierea a avut genericul:„Abordări moderne in dezvoltarea resurselor umane si activitatea organizatorico-statutară”.

Cu mesaje de deschiderea cursurilor de formare continuă a instructorilor/responsabili de resurse umane şi activitatea organizatorico-statutară din sistemul Moldcoop au venit Preşedintele Biroului Executiv Moldcoop, dl. Vasile Carauş, dna Liliana Dandara, prorector, conf.univ. și dna N. Nicolau șef direcția servicii de cancelarie și protocol  a Moldcoop

Procesul de formare continuă a fost asigurat de cadrele didactice din cadrul universităţii, cu preponderență s-au încadratprofesorii  catedreiEconomie si administrare. Ore publice interesante  aufost desfășurate de către dl. N. Romandaş prof. univ., dr.de laAcademia de Administrare Publică.

În  cele cinci zile de stagiere au fost puse in discutie diverse teme intr-un volum total de 34 ore. La finalul procesului de studii cursanţiis-au învrednicit de  Certificatul ce confirmă urmarea cursului de formare continuă „Abordări moderne in dezvoltarea resurselor umane si activitatea organizatorico-statutara”.

În scopul stimulării   majorării nivelului de instruire și a cunoștințelor teoretice a angajaților, administrația MOLDCOOP, prin Hotărârea Biroului Executiv Moldcoop din data de 28.10.2016,a decis acordarea unei prime la salariu în mărime de 10% absolvenţilor programului de formare continuă.