jtemplate.ru - free extensions for joomla

Formare profesională continuă în cadrul UCCM

Satisfacerea necesităţilor alimentare este o cerinţă indispensabilă vieţii, astfel alimentația publică are un rol enorm în evoluția societăţii moderne. Sporirea nivelului de cunoştinţe şi competenţe profesionale a specialiştilor din domeniul alimentaţiei publice şi a comerţului cu alimente în materie de tehnologii noi, siguranţă alimentară este o prioritate naţională.

În acest context în perioada 21-25 noiembrie la Universitatea Cooperatist - Comercială au avut loc cursuri de formare continuă a specialiştilor şi şefilor unităţilor de alimentaţie publică din sistemul Moldcoop.

La lecţiile din cadrul cursurilor au fost abordate teme vizând tehnologiile noi în bucătăriile restaurantelor, inclusiv în ornamentarea produselor alimentare, inovaţiile în standardizarea, codificarea şi marcarea mărfurilor, calcularea preţurilor în alimentaţia publică. O serie de lecţii a fost consacrată utilizării tehnicii frigului artificial în alimentaţia publică. 

Un compartiment important al cursurilor de formare continuă l-au alcătuit temele ce contribuie la fortificarea cunoştinţelor în domeniul siguranței alimentelor, consacrate igienei unităţilor de alimentaţie publică, infecţiilor şi toxiinfecţiilor alimentare, aditivilor alimentari. 

La perfecţionarea specialiştilor au contribuit profesorii UCCM Cotic A.,Cobirman G., Streţco T., Maleca I., Artiomov L., Purici I.

Formarea continuă a specialiştilor din domeniul alimentaţiei publice va contribui la adaptarea lor în condiţiile avansării rapide a tehnologiilor alimentare şi la necesitatea asigurării siguranței alimentelor pe parcursul lanțului alimentar.