jtemplate.ru - free extensions for joomla

Formare profesională continuă în cadrul UCCM

În condiţiile relaţiilor de piaţă toată lumea modernă este antrenată în procesul comercial. Nimic nu se petrece până când nu are loc cumpărarea-vânzarea: începând cu produsele de primă necesitate şi finalizând cu mărfurile tehnice– toate acestea se vând zi de zi prin reţeaua de comerţ  angro şi cu amănuntul.  

Vânzarea are loc permanent! Dacă reuşim să-l convingem - noi vindem cumpărătorului un ДА şi invers, dacă aceasta nu se întâmplă - el ne vinde un NU.

Astăzi toţi vânzătorii visează să aibă succes în vânzări, însă cei mai mulţi nu-şi realizează visul. Aceasta se întâmplă nu de aceea că nu pot, dar de aceea că nu ştiu cum.

Astfel, sporirea nivelului de cunoştinţe şi competenţe profesionale a specialiştilor din vânzări este o prioritate pentru managerii unităţilor de comerţ.

În acest context în perioada 28 noiembrie – 2 decembrie în cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale au avut loc cursuri de formare continuă a merceologilor şi şefilor de magazine din sistemul Moldcoop.

Programul cursurilor a fost coordonat cu conducerea Moldcoop şi a fost elaborat ţinând cont de problemele actuale cu care se confruntă managerii şi vânzătorii unităţilor de comerţ cu amănuntul. În cadrul cursurilor au fost abordate teme vizândstrategiile de organizare a comerţului cu amănuntul, politici inovative de formare a sortimentului de mărfuri, modele şi legităţi ale succesului în procesul de vânzare, tehnici de promovare, de analiză şi previziune, dar şi aspectele ce ţin de managementul performant în comerţ, problemele ambalării, marcării, certificării mărfurilor, protecţiei şi securităţii muncii.O serie de lecţii a fost consacrată problemelor ce ţin de protecţia consumatorilor, actele legislative în comerţ, dar şi informatizarea procesului de vânzare.

Pentru aceste cursuri au fost invitaţi specialişti şi practicieni din cadrul Ministerului Economiei (dna Ţurcan Svetlana), din cadrul Agenţiei Naţionale de Protecţie a Consumatorilor (dl. Lelic Sergiu). Din cadrul Universităţii în mod special au fost pregătite o serie de lecţii de către profesorii: F.Pituşcan, S.Muştuc, G.Cobirman, E.Graur, Gr.Creciun.

La inaugurarea cursurilor dna rector Larisa Şavga, dr.hab., prof.univ. a menţionat că formarea continuă este o necesitate pentru orice categorie de specialişti, în deosebi în domeniul vânzării mărfurilor, unde în ultimii ani au intervenit modificări radicale în tehnologiile şi formele de vânzare şi deservire a consumatorilor.

La aceste cursuri au participat 28 specialişti merceologi şi şefi de magazine din diferite localităţi, cei mai mulţi fiind din raioanele: Ungheni, Criuleni, Anenii Noi, Străşeni, Rezina, Floreşti şi altele.

Considerăm oportune şi necesare astfel de cursuri, aşa şi-au exprimat opinia marea majoritate din participanţii la ceremonia de înmânare a certificatelor de participare la formarea continuă. Iar noi, cei care am depus efort pentru a vă ajuta să fiţi mai buni în vânzări, sperăm să utilizaţi în practică tot ce aţi învăţat în aceste zile în cadrul universităţii.