jtemplate.ru - free extensions for joomla

Graficul lecțiilor ținute de specialiști în domeniu pentru anul universitar 2016-2017

Dezvoltarea unor relații fructuoase cu mediul de afaceri în domeniile: cooperației și comerțului, alimentației publice, dreptului și serviciilor în scopul adaptării conținutului formării profesionale la necesitățile pieții muncii.