jtemplate.ru - free extensions for joomla

PROVOCĂRILE PROFESIEI CONTABILE

În perioada 03.04.2017-07.04.2017 în cadrul săptămânii catedrei „Contabilitate şi audit”, s-au organizat un şir de activităţi, inclusiv:

- 03 aprilie 2017 – organizarea lecţiei publice cu tema: „Contabilitatea datoriilor” în grupa academică 3 CA-1521, conf. univ., dr. V.Fulga (T.Tuhari, S.Căpăţînă, I.Maleca, D.Prodan, V.Guţan); 

- 04 aprilie 2017 – participarea la cel de-al treilea Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova, acreditat ştiinţific, consacrat aniversării a şapte ani de la instituirea sărbătorii naţionale “ Ziua Profesională a Contabilului”, cu genericul: „Consolidarea profesiei contabile în procesul integrării europene”. Menirea acestui congres vizează, între altele, dorinţa de aşezare pe baze sigure a prestigiului profesiei contabile în Republica Moldova.

La Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova s-au întrunit circa 853 de participanţi: reprezentanţi ai conducerii de vârf a ţării, ai instituţiilor financiare internaţionale, deputaţi, miniştri, şefi de departamente guvernamentale, reprezentanţi ai Consiliilor municipale şi raionale, contabili şi auditori practicieni din Republica Moldova, funcţionari fiscali, membri ai asociaţiilor profesioniste existente, cadre didactice şi savanţi din domeniile respective, oaspeţi de onoare din alte ţări.
Congresul este structurat în 4 sesiuni: sesiunea plenară, Contabilitatea şi interesul public, Performanţa businessul şi profesia contabilă, Contabilii şi profesia contabilă – provocări actuale;

- 05-07 aprilie 2017 - familiarizarea studenţilor cu noile achiziţii primite în Biblioteca ştiinţifică a UCCM aferentă programului de studiu „Contabilitate”;

- 06 aprilie 2017 - vizionarea Baletului „Giselle” de Adolphe Adam la Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” din Chişinău. Supranumit „Baletul alb”, acesta reuneşte armonios muzica, dansul şi pantomima…;

- 07 aprilie 2017 - masă rotundă cu tema „Activitatea ACAP privind internaţionalizarea sistemului contabil şi de audit” invitată Marina Şelaru, director executiv ACAP. Participanții evenimentului au discutat diverse aspecte privind ajustarea criteriilor locale la cele internaționale în ceea ce privește educația universitară în domeniu contabilității și auditului. S-a menționat importanța factorilor, care reflectă procesele de schimbare în acest sector al învățământului atât la nivel local, cât și la nivel internațional. 

Totodată s-a discutat despre proiectul Legii contabilităţii şi Legii privind auditul situaţiilor financiare. Studenţii au manifestat interes, fiind adresate întrebări privind problema nominalizată.

Pe parcursul săptămânii nominalizate profesorii catedrei au vizitat şi au organizat discuţii cu studenţii în căminele nr.1, 2, 3.
Analizând derularea săptămânii catedrei “Contabilitate şi audit”, considerăm că obiectivele propuse au fost soluţionate.