jtemplate.ru - free extensions for joomla

Regimuri simplificate de impozitare în practica țărilor UE: oportunități pentru Republica Moldova

La 11 noiembrie, catedra Finanțe și bănci a organizat o lecție publică cu genericul „Regimuri simplificate de impozitare în practica țărilor UE: oportunități pentru Republica Moldova" prezentată de către d-na Iordachi Victoria, dr. conf., Secția Politici Financiare și Monetare, INCE.

Studiul a prezentat abordările ce vizează impozitarea micro-întreprinderilor în țările UE, precum și politicile simplificate de impozitare a activității de întreprinzător din cadrul sectorului ÎMM. Un interes sporit l-a prezentat regimul simplificat de impunere în baza patentei de întreprinzător în alte țări, precum și în Republica Moldova, iar studenții au manifestat interes pentru alternativele prezentate în raport vis-a-vis de transferarea regimului fiscal în baza patentei la un alt regim de impunere. S-a accentuat importanța îmbunătățirii culturii fiscale a micilor întreprinzători în țara noastră, precum și necesitateatrecerii întreprinderilor mici de la economia neformală la cea formală. Un alt obiectiv major care a fost discutat este prevenirea riscului abuzului de sistem de către întreprinderi mari profitabile.