jtemplate.ru - free extensions for joomla

Specializarea inteligentă-provocare și oportunitate pentru dezvoltarea economică sustenabilă a Republicii Moldova

  La invitația Centului Comun de Cercetare al Comisiei Europene/Joint Research Centre of European Commission (JRC), prof.univ., dr.hab. Larisa Șavga, rector UCCM a participat în calitate de expert la seminarul „Smart specialization and strategy formation in EU enlargement an associated countries”, organizat în Seville, Spania în perioada 23-27 ianuarie 2017.

  În cadrul seminarului s-au discutat aspecte ce vizează elaborarea și implementarea strategiilor de specializare inteligentă / Smart Specialization Strategy: principiile și provocările unei bune guvernări; mapping și identificarea domeniilor prioritare de dezvoltare cu valoare adăugată sporită; procesul de descoperire antreprenorială; monitorizare.

  La seminar au participat experți ai JRC, specialiști în materie din Italia,Franța, Austria, Polonia, Slovenia, România, Lituania ș.a.

  Țările-țintă implicate în proiect: Moldova, Serbia, Ucraina, care urmează să se implice în elaborarea și implementarea conceptului de specializare inteligentă națională/regională.

  Unul din obiectivele seminarului a fost elaborarea de comun cu experții a foii de parcurs (roadmap) a țării noastre în domeniul specializării inteligente, care ar putea constitui obiectivul unui proiect major de viitor de dezvoltare economică sustenabilă în baza sinergiei tuturor părților interesate (antreprenori, autorități, instituții de cercetare, universități ș.a.) și subordonării activităților de cercetare-inovare necesităților economiei reale.

 Un rol deosebit de important în acest context se atribuie universităților, care pot avea contribuții majore la realizarea acestui deziderat.