jtemplate.ru - free extensions for joomla

UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA A CONFERIT TITLUL DE DOCTOR HONORIS CAUSA PROF. UNIV., DR. DUMITRU MARIUS PARASCHIVESCU

Senatul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova în şedinţa din 17 octombrie 2016 a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa eminentului profesor şi om de ştiinţă, Dumitru Marius Paraschivescu. Drept urmare, miercuri, 19 octombrie 2016, la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, a avut loc ceremonia solemnă de conferire a înaltului titlu de Doctor Honoris Causa Domnului Dumitru Marius Paraschivescu, prof. univ., dr. Universitatea „George Bacovia” din Bacău (România).

La ceremonia de conferire a înaltului titlu, prezidată de Rectorul Universităţii, prof. univ., dr. hab. Larisa Şavga, alături de membrii Senatului, au fost prezenţi Doctor Honoris Causa al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, academicianul-coordonator Aurelian Gulea, şef departament al USM, academicianul Valeriu Rudic, directorul Institutului de Microbiologie și Biotehnologie al AȘM, academicianul Ion Toderaş, directorul Institutului de Zoologie al AŞM, prof. univ., dr. hab. Alexandru Nederiţa ASEM, profesori şi studenţi ai UCCM, discipoli ai dlui Dumitru Marius Paraschivescu.

D-na prof. univ., dr. hab. Larisa Şavga, Rectorul Universităţii, a dat citire documentului academic Laudatio, în care a evidenţiat contribuţia ştiinţifică şi academică a domnului Dumitru Marius Paraschivescu, materializată prin rezultate ştiinţifice fundamentale, editare de monografii, cărţi şi cercetări aplicative pentru studenţi, specialişti de înaltă calificare în domeniul contabilităţii.

La rândul său, prof. Dumitru Marius Paraschivescu, a susţinut o conferinţă cu genericul: „Curente de gândire şi împliniri în cultura contabilă românească”.

Comunitatea academică a Universităţii a apreciat personalitatea şi implicarea d-lui Dumitru Marius Paraschivescu în dezvoltarea învăţământului superior, precum şi în promovarea în continuare a unei cooperări responsabile şi benefice între cele două universităţi.

Cu ocazia conferirii titlului academic de Doctor Honoris Causa, colectivul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova îşi exprimă mândria, onoarea şi recunoştinţa, şi îi doreşte distinsului prof. univ. dr. Dumitru Marius Paraschivescu multă sănătate şi putere de muncă pentru a continua cu aceeaşi pasiune cercetarea științifică și modernizarea învățămîntului universitar.