jtemplate.ru - free extensions for joomla

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM) a semnat Contractul de parteneriat privind constituirea consorțiului academic universitar „Școala Doctorală în Științe Economice”

În scopul realizării unei conexiuni durabile între învățământul superior și cercetare prin concentrarea resurselor materiale și intelectuale disponibile pentru pregătirea cadrelor științifice de înaltă calificare prin studii de doctorat, la data de 19 mai 2021 a fost semnat Contractul de parteneriat privind constituirea consorțiului academic universitar Școala Doctorală în Științe Economice, având în calitate de parteneri Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), partener administrator, Institutul Național de Cercetări Economice (INCE) și Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova (UCCM).

Părțile au salutat ideea de a consolida capacitățile instituționale, umane și de infrastructură pentru asigurarea educației și cercetării de calitate ce urmează să se desfășoare în cadrul noului consorţiu academic universitar.

Pe această cale, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova îşi manifestă siguranța asupra eficienței și fructuoaselor  rezultate comune de viitor!