Politica şi obiectivele UCCM în domeniul calităţii pentru anul universitar 2021-2022

Plan de acţiuni privind menţinerea şi dezvoltarea SMC în cadrul UCCM pentru anul universitar 2021-2022

Program de audituri interne pentru anul universitar 2021-2022