jtemplate.ru - free extensions for joomla

Promovăm cultura calității

La 1 octombrie 2020  la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare au fost înmânate certificate de recunoaștere a revistelor în calitate de publicații științifice de profil, evaluate în cadrul  ședințelor Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, instituită de reprezentanții Academiei de Științe, Consiliului Rectorilor și ANACEC.

De această dată revista Journal of Research on Trade, Management and Economic Development/Revista de Cercetări în Comerț, Management și Dezvoltare Economică, fondată de Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova, s-a învrednicit de calitatea - Publicație  științifică de tipul B, pentru un termen de 4 ani, la profilul Științe economice.

Felicitări călduroase pentru colectivul redacției jurnalului, pentru întreaga comunitate științifică a UCCM, succese, cutezanță și noi urcușuri!