jtemplate.ru - free extensions for joomla

Senatul studenţesc 

  Senatul Studențesc al UCCM este organul de conducere al studenților, care promovează interesele lor, participă la guvernarea universității prin reprezentanții săi în Senatul universității, Consiliul de Etică și management și funcționează în baza principiilor democratice și egalității opiniilor liber exprimate.

 Componența Senatului studențesc este constituită din 17 membri nominali, care activează în unul sau mai multe din departamentele: 

  1. Formare profesională inițială și continuă, programe de studii, evaluarea şi asigurarea calităţii;
  2. Activitatea de cercetare - inovare, antreprenoriat şi parteneriat public – privat;
  3. Imaginea universitară şi mobilitatea academică
  4. Activitatea socio-economică;
  5. Comunicare și relații cu publicul;
  6. Divertisment, dezvoltare culturală, activități sportive, turism si mediu ;

   De asemenea prin vot majoritar, unanim și deschis a fost votat actualul președinte al senatului studențesc, studenta anului doi la specialitatea contabilitate: MUNTEANU VERONICA. 

  Misiunea de bază a Senatului Studențesc este de a colabora cu organizațiile studențești din țară, de a informa studenții în privința programelor destinate lor, de a apăra interesele studenților și de a se implica direct în soluționarea problemelor apărute în cadrul procesului curricular și extracurricular. De asemenea, în responsabilitatea Senatului studențesc se mai înscriu organizarea de evenimente distractive pentru sudenții UCCM , precum ar fi Balul Bobocilor, Miss UCCM, Mister UCCM, Cel mai bun orator UCCM etc. 

 

Parteneri

 Consiliul Naţional al Organizaţiilor Studenţeşti din Moldova

 Uniunea Internaţională a Studenţilor

 Alianţa Studenţilor din Moldova

 Akord Travel

 Unica Shoping Club

 Unica.md

 Night Club Faraon

 Ice Bravo

 

Nume/ prenume

Specialitatea

Grupa

1. Bulavinov Anastasia

Drept

3DE-1241

2. Caliga Maria

Drept

3DE-1511

3. Crihan Ion

Tehnologia și Managementul Alimentației Publice

3TMAP-1511

4. Ipati Irina

Tehnologia și Managementul Alimentației Publice

3TMAP-1511

5. Ipati Maria

Tehnologia și Managementul Alimentației Publice

3TMAP-1511

6. Mindrila Viorica

Drept

3DE-1331

7. Mindru Tudor

Drept

3DE-1511

8. Miron Cristina

Contabilitate

3CA-1511

9. Munteanu Veronica

Contabilitate

3CA-1421

10. Oboroc Eugen

Drept

3DE-1511

11. Pascari Eugeniu

Business si Administrare

(PB)

12. Pînzari Nadejda

Finanțe și Bănci

3FB1511

13. Rotaru Mihai

Business si Administrare

3BA-1331

14. Samurai Alina

Merceologie

3MC-1511

15. Tabacari Olesea

Business si Administrare

3BA-1511

16. Țîbîrnă Nadea

Finanțe și Bănci

3FB1511

17. Tîmciuc Olga

Contabilitate

3CA1421