jtemplate.ru - free extensions for joomla

ANUNŢ privind iniţierea procesului de alegere a rectorului Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

În baza Deciziei Consiliului de Dezvoltare Strategică al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova din 09.11.2020, coordonată cu Biroul Executiv Moldcoop, Consiliul de Dezvoltare Strategică (CDS) al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova anunţă iniţierea procesului de alegere a rectorului UCCM.

Pentru postul de rector al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova pot candida persoanele care deţine titlu ştiinţific de doctor şi/sau ştiinţifico-didactic şi are experienţă de cel puţin 5 (cinci) ani în învăţământul superior şi cercetare.

Candidaţii vor depune în adresa Consiliului de Dezvoltare Strategică al UCCM  un dosar de participare la concurs, care va conţine următoarele acte: a) scrisoarea de intenţie; b) curriculum vitae (format Europass) cu fotografia color; c)  copia buletinului de identitate; d) copiile actelor de studii, diplomelor referitoare la titlurile ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice; e)  copiile carnetului de muncă (pentru confirmarea vechimii în muncă) şi a certificatelor de calificare/perfecţionare/formare sau, după caz, documentele doveditoare privind experienţa în învăţământul superior şi cercetare, alte documente care atestă activitatea profesională, managerială şi ştiinţifică a candidatului;  f) programul de activitate (managerial); g) declaraţia pe proprie răspundere privind lipsa de încălcări în decursul activităţii sale a  normelor de etică şi deontologie profesională, precum şi lipsa de antecedente penale.

Termenul de depunere a dosarelor candidaților la postul de rector al UCCM este de 30 de zile calendaristice de la anunțarea publică a concursului.

Modalități de depunere a dosarelor:

  • la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova - oficiul 102, bd. Gagarin, 8, mun. Chişinău, Republica Moldova
  • prin poștă, pe adresa: Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, bd. Gagarin, 8, MD-2001, mun. Chişinău, Republica Moldova, cu mențiunea „CDS UCCM, dosar pentru concursul la postul de rector
  • prin e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Candidatul este responsabil ca dosarul expediat prin poștă, însoțit obligatoriu de avizul de înștiințare, să ajungă la CDS UCCM până la data-limită de depunere a dosarului.

Candidatul care a expediat prin e-mail versiunea electronică a dosarului este responsabil ca dosarul cu actele în original, întocmit conform cerințelor expuse, să ajungă la CDS UCCM până la data-limită de depunere a dosarului.

Detaliile referitoare la actele din dosarul candidatului și modul de alegere a rectorului UCCM pot fi consultate pe pagina oficială: www.uccm.md.

Datele de contact a persoanei responsabile de oferirea informaţiilor suplimentare şi de recepţionare a actelor:

Tel: (+373) 22815612; 

Fax: (+373) 22815600;

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                         Dr. hab., prof. univ., Alexandru STRATAN

Preşedintele Consiliului de Dezvoltare Strategică al UCCM