jtemplate.ru - free extensions for joomla

Conferința științifică internațională, ”Contemporary Issues in Economy & Technology”

La 29-30 mai 2020, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova în parteneriat cu Universitatea din Split, Croația; Universitatea Florida din Valencia, Spania; Universitatea din Primorska, facultatea Management, Slovenia; Universitatea de Științe Aplicate din Zagreb, Croația; Institutul Superior de Contabilitate și Administrare, Portugalia a organizat conferința științifică internațională, ”Contemporary Issues in Economy & Technology”.

În ședințele celor 4 secțiuni ale conferinței au fost prezentate peste 70 de comunicări adresate celor mai stringente probleme din Contabilitate și finanțe, Turism, comerț și antreprenoriat, Inginerie electrică, tehnologii informaționale și inginerie mecanică, Predarea și învățarea interdisciplinară.

UCCM a fost prezentată cu 6 comunicări/articole subscrise de către 7 autori. Doamna Rector, Larisa Savga, prof.univ., dr.hab. a prezentat comunicarea „Implementing Smart Specialization in the Republic of Moldova: progress and next actions”.

În cadrul conferinței au avut loc dezbateri și s-au propus următoarele recomandări: extinderea relațiilor de colaborare, participarea în proiecte de cercetare comune, semnarea acordurilor de mobilitate academică. Reprezentanții Universității din Split și altor instituții au manifestat deschidere pentru amplificarea relațiilor de parteneriat pe toate dimensiunile.