jtemplate.ru - free extensions for joomla

SERGIU PETROVICI – OCTOGENAR

Felicitări domnului Sergiu Petrovici cu ocazia frumosului jubileu de 80 de ani.


La mulți ani, domnule profesor, ani rodnici și frumoși, cum au fost cei mai buni ani din viața Dumneavoastră !


Născut la început de februarie 1940 în Voloave, Soroca într-o familie de țărani harnici și vrednici plugari, părinții l-au educat în spiritul dragostei de Neam, de Țară și de Credință în Dumnezeu. După școala primară din satul natal și scoala medie nr.1 din Soroca urmează învățământul la Tehnicumul Cooperatist din Soroca , apoi angajarea în câmpul muncii, anii de cătănie și studiile la Institutul Comercial Economic din Livov, specialitatea ”Economia Comerțului”.
În 1973 , după doctorantură în cadrul Institutului de Economie din Moldova își susține teza de doctor în economie, iar în 1988 susține cu brio la Moscova teza de doctor habilitat cu tema ”Probleme de organizare economică privind eficientizarea mecanismului de conducere în comerț”în cadrul Consiliului Specializat de la Institutul de Cercetări Științifice a Economiei, Comerțului și Sistemele de Dirijare. Imediat i s-a conferit și titlul de profesor universitar de către Catedra de economie și organizare a comerțului și Senatul USM.
Din 1968 și rână în prezent și-a desfășurat activitatea didactico-științifică în cadrul mai multor instituții de cercetări științifice și universități – Institutul al de Cercetări Științifice în Domeniul Conjuncturii și Cercetării Pieței, Universitatea de Stat, ASEM, iar din 1993 – la UCCM.
În cei de peste 60 de ani de activitate a parcurs toate treptele de ascensiune inerente atât procesului de cercetare, cât și învățământului universitar - merceolog, sef de Secție ce ține de Conjunctura Pieței Internaționale, cercetător științific superior, conferențiar, profesor universitar. În mod plenar s-a manifestat ca administrator - șef de magazin, director de bază angro, director al colegiului cooperatist, director la biroul de proiectare, sef de catedră, decan și prorector universitar.
A reușit să elaboreze, să editeze studii, monografii, manuale, note de curs, articole științifice cu referire la diverse probleme economice: comerț, tehnologia comerțului, management în comerț, marketing, economia cooperației de consum, bazele logisticii, tehnici și strategii comerciale.
Cele peste170 de lucrări științifice, coordonate și redactate de mâna profesorului universitar Sergiu Petrovici, însumează crezul său de o viață și aspirațiile axate pe veritabili, autentici și durabili piloni: adevăr științific, analiză imparțială, argumente praxiologice, simplitate, claritate și armonie în exprimare. Totul ce a făcut a condus la sporirea potențialului educațional, contribuind la promovarea dezideratelor ce țin de cercetare/inovare/predare/învățare/evaluare.
Dl Petrovici a activat fructuos în calitate de membru al Comisiei de Experți, al Comisiei Superioare de Atestare, al Consiliilor Științifice Specializate ale USM și ASEM. Domnia sa a recenzat și a avizat peste 50 de teze de doctorat și doctor habilitat în domeniul economiei, a organizat și moderat un șir de conferințe și simpozioane științifice naționale și internaționale. Putem consemna cu certitudine faptul că domnul profesor se bucură de respectul, dragostea și simpatia atât a colegilor, cât și a numeroșilor discipoli. Meritele sale au fost apreciate prin multiple distincții de stat, în februarie 2001 i s-a conferit înaltul titlu de ” Om emerit”.
Profesorul universitar are un Crez în Viață, de care se conduce mereu - face totul cu dragoste , temeinic, din plină inimă și cu totală dăruire.

Cu prilejul celor de 80 de ani de viață, onorate profesor Sergiu Petrovici, comunitatea academică a Consorțiului Educațional Științific Vă aduce cele mai sincere felicitări și urări de sănătate și prosperitate . La mulți și fericiți ani!

                   


xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle