jtemplate.ru - free extensions for joomla

Studenții vor susține online examenul de finalizare a studiilor de licență și de master

De această dată ședința Senatului UCCM s-a desfășurat diferit față de precedentele – în format virtual ,o modalitate mai puțin ordinară, condiționată de pandemia COVID-19.

Chiar de la bun început doamna Larisa Șavga, președintele Senatului, s-a bucurat nespus de întâlnirea cu membrii Senatului, simțindu-i sănătoși și plini de viață. Trebuie să-ți lipsească ceva ca să prețuiești valoarea adevărată, a menționat doamna rector. Pentru prima dată ședința Senatului s-a desfășurat online. Senatul a reușit să examineze și să i-a decizii vitale pentru activitatea instituțională.

Senatul a constatat, că, începând cu 13 martie, procesul de studii n-a fost întrerupt, a continuat în format online, respectând calendarul academic întocmit pentru anul de studii, folosind posibilitățile tehnologiilor informaționale.

În condițiile create de pandemia COVID-19 și, conducându-ne de indicațiile MECC, Senatul UCCM a propus schimbări/modificări într-un șir de documente ce reglementează organizarea procesului de studii, în planurile de studii respective și calendarul academic. Senatul a aprobat modificări în Regulamentul privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență în cadrul UCCM și în Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de master la ciclul II în UCCM. De asemenea a fost aprobată Metodologia de susținere a examenului de finalizare a studiilor superioare de licență( ciclul I) și de master (ciclul II) în a.u. 2019-2020 în cadrul UCCM.

Examenul de absolvire a ciclului I (studii de licență) va fi unul combinat - susținerea online a tezei de licență și a probei orale la disciplinele de specialitate fundamentale, iar examenul de absolvire a ciclului II (studii de masterat) - susținerea online a tezei de master.

Toate documentele normative modificate, precum și Metodologia susținerii examenului de finalizare a programelor de studii vor fi accesibile pe site-ul UCCM (www.uccm.md ).

În sistem online, în legătură cu pandemia COVID-19, s-au transferat și activitățile din cadrul proiectului 597889-EPP-1-2018-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP Towards European University Lifelong Learning Model In Moldova” (COMPASS), finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului ERASMUS +. În cadrul ședinței Senatului a fost examinat mersul realizării Planului de acțiuni privind implementarea proiectului menționat în anul current, inclusiv elaborarea Strategiei instituționale de învățare pe tot parcursul vieții (Lifelong Learning– LLL), proiectarea programelor/cursurilor noi care urmează a fi implementate în cadrul proiectului, elaborarea documentelor normative pentru reglementarea activităților LLL în cadrul UCCM, precum Regulamentul privind LLL, Ghidul de implementare LLL în UCCM ș.a. Un subiect distinct al discuțiilor a constituit reconceptualizarea LLL la nivel instituțional și reproiectarea structurii în acest domeniu. Incontestabil, implementarea proiectului COMPASS în cadrul universității va contribui la sporirea calității serviciilor oferite de UCCM pe toate dimensiunile.

Ședința Senatului UCCM, desfășurată online, a fost una productivă, demonstrând rodul unei munci bine chibzuite, ținând cont de situațiile dificile prin care trecem.