jtemplate.ru - free extensions for joomla

Acreditarea şi recunoaşterea UCCM

 UCCM a fost reacreditată în calitate de organizație din sfera științei și inovării cu toate drepturile aferente pentru realiza activităţi de cercetare, inovare şi transfer tehnologic la profilul de cercetare “Economie şi management în comerţ şi cooperaţia de consum”. 

Calificativul acordat Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova-„Organizație competitivă pe plan internațional” (Hotărârea comisiei de acreditare din sfera științei și inovării a CNAA nr. AC – 5/1.1 din 06.11.2014), iar pe 05 martie 2015 Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a reconfirmat statutul UCCM  de membru afiliat al Academiei de Ştiinţe din Moldova. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova este acreditată academic şi ştiinţific.

Programele academice şi capacitatea instituţională ale UCCM au fost evaluate extern şi acreditate de către Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare a Instituţiilor de Învăţământ din Republica Moldova (2001), Colegiul Ministerului Educaţiei (2005, 2007, 2008)

   

 UCCM este acreditată de către Consiliul Naţional de Acreditare şi Atestare din Republica Moldova în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării (2009). UCCM este membru afiliat al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (2009).