Fişa omologată

     

      Vă mulţumim că accesaţi site-ul oficial al Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, instituţie înfiinţată prin Hotărirea Guvernului Republicii Moldova Nr. 376 din 22 iunie 1993, sub denumirea de "Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova".

   UNIVERSITATEA COOPERATIST-COMERCIALĂ DIN MOLDOVA- denumirea actuală datând din anul 1993 - a pregătit zeci de generaţii de specialişti în domeniul comercial-economic, contribuind la afirmarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei şi culturii economice din ţara noastră.

      Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova se identifică prin:

      Sperăm, că informaţiile pe care vi le oferim prin intermediul acestui site vor constitui un argument în favoarea opţiunii dumneavoastră, actuale sau viitoare, de a deveni beneficiari ai serviciilor noastre universitare!