jtemplate.ru - free extensions for joomla

Un suport esențial în formarea profesională

În aceste zile de primăvară Universitatea Cooperatist–Comercială din Moldova (UCCM) a semnat un Contract de colaborare cu întreprinderea „INFODEBIT CREDIT REPORT SRL” privind prestarea serviciilor informaționale.

Această companie va oferi cadrelor didactice și studenților din cadrul UCCM informații privind situația financiară și juridică a companiilor înregistrate în Republica Moldova, dar și în alte state, precum și posibilitatea de a efectua stagii de practică în cadrul acesteia.

Este o bună oportunitate pentru studenți în demersul său de dezvoltare a competențelor profesionale, în special a celor de analiză economico-financiară, precum și în realizarea cercetărilor din cadrul tezelor de licență/master.

Succese în dezvoltarea acestui parteneriat!