jtemplate.ru - free extensions for joomla

SE ANUNŢĂ SUSŢINEREA TEZEI DE DOCTOR ÎN ŞTIINŢE ECONOMICE

Pretendent: CHIBERCEA-PAZURATI Natalia

Conducător ştiinţific:  FUIOR Elena, doctor, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat: D 37.522.01–02 din cadrul Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova

Tema tezei: Orientări și tendințe de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperației de consum din Republica Moldova

Specialitatea: 522.01. Finanţe;

Data: 01 februarie 2019, ora: 14.00

Local: Chişinău, bd. Gagarin, 8, bl. 1, et. 2, Sala Senatului

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. În: Revista ştiinţifică , Seria științe exacte și economice, nr.7(107), Chişinău, 2017, pag. 83-89, ISSN 1857-2073.Chibercea-Pazurati N.Evaluarea potențialului patrimonial al întreprinderilor și organizațiilor din sistemul cooperației de consum din Republica Moldova. Studia Universitatis Moldaviae
  2. Fuior E., În: Revista teoretico-ştiinţifică , Chişinău, INCE al AŞM, nr.3/2017, pag. 29–37. ISSN 1857-4130.Chibercea-Pazurati N.Oportunități de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului în sistemul cooperației de consum. Economie şi sociologie
  3. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Probleme ecologice și geografice în contextul dezvoltării durabile a Republicii Moldova: realizări și perspective”, AȘM, Ministerul Educației al RM și alții. 14-15 septembrie 2016,  Chișinău, pag. 750 – 754.Chibercea N.Finanțarea proceselor de reproducere a întreprinderii.
  4. Chibercea N., Popa A., Zugrav I. Financial management of the risks as a vital condition for the economic and financial stability for an enterprise. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contemporary issues in economy and technology”, University of Split, Croația, 16-18 iunie 2016, Split, pag. 99 – 109.
  5. Chibercea N., Sanduța T., Mirzac V. Investments and venture capital as an option to development and innovation in the consum cooperative entreprises from the Republic of Moldova. Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale „Contemporary issues in economy and technology”, University of Split, Croația, 16-18 iunie 2016, Split, pag. 118 – 129.

Rezumatul tezei:

În prezent, orice entitate economică se creează cu anumit scop, principalul fiind obţinerea unor rezultate pozitive. În acelaşi timp, entităţile din sistemul cooperaţiei de consum din Republica Moldova, concomitent cu scopul obţinerii performanţelor financiare au misiune socială. În aceste condiţii, performanţa întreprinderii se defineşte prin mixul: preţ, calitate, termene de livrare, facilităţi de plată şi serviciile asociate vânzării produsului, toate aceste fiind dependente de procesul de optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor din sistem.

De aceea, în acest aspect, prezenta cercetare este oportună, originală care cuprinde elemente ce pot fi integrate în noutate ştiinţifică. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în teză rezidă în determinarea și cuantificarea mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor din sistem, principalul obiectiv al căruia fiind creşterea eficienţei prin desăvârşirea permanentă a competenţelor şi parametrilor organizaţionali, oferind o valoare superioară propriilor produse şi servicii.

Conţinutul de bază al tezei este redat prin: sinteza şi aprofundarea abordărilor teoretice privind conceptul de funcționare a mecanismului de gestiune a patrimoniului; impactul factorilor asupra dezvoltării mecanismului de gestiune a patrimoniului entităţilor cooperaţiei de consum; estimarea evoluţiei patrimoniului şi stării financiare a cooperaţiei de consum; evaluarea performanţelor financiare a structurilor din sistem; elaborarea recomandărilor de perfecţionare și optimizare a mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor sistemului cooperației de consum al RM.

Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinere: au fost dezvoltate şi aprofundate conceptele de „mecanism de gestiune”, „patrimoniul întreprinderii” şi „gestiunea patrimoniului întreprinderii cooperatiste”; identificat, sistematizat şi argumentat impactul factorilor de influenţă asupra mecanismului de gestiune a potențialului patrimonial al entităţilor cooperaţiei de consum; argumentat şi dezvoltat procesul de monitorizare a echilibrului financiar în cadrul lor; elaborat mecanismul de evaluare a potenţialului patrimonial; identificat şi aplicat instrumentarul econometric în vederea determinării sănătăţii financiare a entităţii economice din sistemul cooperaţiei de consum din republică; elaborate recomandări privind optimizarea mecanismului de gestiune a patrimoniului întreprinderilor în scopul menținerii stabilității financiare în cadrul sistemului cooperației de consum și echilibrului financiar a economiei naționale.

xnxx xvideos porno gratis youporn porno tube rokettube porno porn porno izle