jtemplate.ru - free extensions for joomla

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „INTERDISICIPLINARITATE ȘI COOPERARE ÎN CERCETAREA TRANSFRONTALIERĂ”

În perioada 02-04 decembrie 2021, Facultatea Transfrontalieră a Universității „Dunărea de Jos” din Galați a organizat Conferința Internațională „Interdisciplinaritate și cooperare în cercetarea transfrontalieră”  în parteneriat cu Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova, Universitatea Pedagogică „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea „Bogdan Petriceicu-Hașdeu” din Cahul și Universitatea de Educație Fizică și Sport din Chișinău.

Evenimentul științific menționat reprezintă o deschidere față de proiectele de cooperare transfrontalieră, care sperăm că vor fi inițiate și implementate în viitor.

La conferință au participat peste 200 persoane din 6 țări și 10 universități partenere: cadre didactice, cercetători științifici, doctoranzi.

Deschiderea oficială a conferinței internaționale, moderată de către decanul Facultății Transfrontaliere, conf. univ., dr. Gina-Aurora NECULA, a avut loc atât în format hibrid, online, cât și față în față, în „Clasa Viitorului” a UPSC, constând în mesajele de salut transmise de către reprezentanții instituțiilor academice implicate în organizarea evenimentului: conf. univ., dr. Alexandra BARBĂNEAGRĂ, Rector al Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”; prof. univ., dr. ing. Puiu-Lucian GEORGESCU, Rector al Universității „Dunărea de Jos” din Galați; prof. univ., dr. hab. Veaceslav MANOLACHI, Rector al Universității de Educație Fizică și Sport din Moldova; conf. univ., dr. Sergiu CORNEA, Rector al Universității „B.P. Hașdeu” din Cahul; conf. univ., dr. Sofia CĂPĂȚÎNĂ, Prorector al Universității Cooperatist-Comerciale din Moldova; conf. univ., dr. Dinu OSTAVCIUC, Rector al Academiei „Ștefan cel Mare”; conf. univ., dr. Serghei ZAHARIA, Rector al Universității de Stat din Comrat; prof. univ., dr. Yaroslav KICHUK, Rector al Universității Umaniste de Stat din Ismail și conf. univ., dr. Valerian VREME, consilier în Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică.

Conferința integrează viziuni interdisciplinare extinse, cu tangențe din diferite domenii, prezentate în cele 8 secțiuni ale conferinței și 2 workshop-uri.

Secțiunile  conferinței:

      1.      Discurs, context și media.

      2.      Relații internaționale și istorie.

      3.      Drept și criminalistică.

      4.      Educație fizică și sportivă.

      5.      Economie și afaceri internaționale.

      6.      Ecologie și protecția mediului.

      7.      Agrifood și acvacultură.

      8.      Materiale avansate în inginerie.

În cadrul conferinței au fost abordate probleme complexe și soluții privind dezvoltarea cercetării interdisciplinare atât la nivel național, cât și la nivel internațional.