UCCM – participă la ședința Asambleei Generale a Cooperativelor Europei

  • Imprimare

La 24 septembrie curent a avut loc Asambleea Generală a Asociației Europene a Cooperativelor (CoopsEurope) la care au participat dl. Vasile Carauș, președinte  Moldcoop, dna Larisa Șavga, prof. univ., dr. hab. rector UCCM. Evenimentul a avut loc la Paris în format hibrid (fizic și online).

CoopsEurope întrunește actualmente 176000 de organizații cooperatiste din 84 de țări, 141 de milioane membri, 4,7 milioane angajați. Este o subdiviziune regională (Europeană) a Alianței Cooperatiste Internaționale care reunește 3 milioane de cooperative din întreaga lume, asigură 10% din populația Terrei cu locuri de muncă, fiind una din cele mai numeroase organizații la nivel mondial - cu peste 1 miliard de membri.

Agenda ședinței Asambleei Generale a Asociației Europene a Cooperativelor din Europa  (CoopsEurope) a inclus diverse subiecte, inclusiv alegerea noii guvernșri a Cooperativelor Europei – a Preșdintelui CoopsEurope și a Boardului de conducere,  prezentarea principalelor rezultate ale Parteneriatului cu Comisia Europeană, adoptarea  modificărilor la Statului asociației ș.a.

Ședința a fost deschisă de Jean-Louis Bancel – Președinte al Cooperatives Europe, cu mesaje de salut ai venit dna Caroline Naett – Președintele organizației cooperatiste din Franța, dl. Ariel Guarco, Președintele Alianței Cooperatiste Internaționale, care a vizitat Moldova, sistemul cooperației de consum, UCCM acum câțiva ani în urma.  

În timpul prezentărilor și discuțiilor s-a accentuat că CoopsEurope și organizațiile membre acordă o atenție sporită dezvoltării parteneriatelor cu universități din regiune, implementării modulelor de studii axate pe cooperative, implementării proiectelor în domeniul educației cooperatiste, creării și dezvoltării resurselor educaționale, susținerii cercetărilor focusate pe dezvoltarea sectorului cooperativelor, facilitării mișcării tinerilor cooperatori și motivării lor pentru activitate în sectorul cooperativelor ș.a.

Obiectivele viitoare vizează susținerea dezvoltării economiei sociale, oferirea suportului în dezvoltarea  Rețelei tinerilor cooperatori, îmbunătățirea comunicării și a guvernării cooperativelor.

La următoarea etapă au fost prezentați candidații în membrii Boardului de conducere, care s-a propus din 10 persoane, cu experiență relevantă în activitatea cooperatistă din Suedia, Belgia, Italia, Germania, Bulgaria, Marea Britanie, Franța, Turcia, Polonia, Turcia. Fiecare candidat și-a expus viziunile sale referitor la obiectivele viitoare de dezvoltare a cooperativelor.

În cursa de alegere a președintelui CoopsEurope s-au înscris Iñigo Albizuri Landazabal, Coceta Apex, Spania și Susanne Westhausen,  Kooperationen, Danemarca. Candidații au prezentat Programul său de activitate în noua poziție, în cazul în care vor fi aleși. Urmare a procesului democratic de votare a fost ales în calitate de Președinte al Cooperativelor Europei Susanne Westhausen, a fost ales și Boardul de conducere în componența propusă.

Felicitări noii conduceri a CoopsEurope!

Sectorul cooperativelor și-a demonstrat pe parcurs de decenii utilitatea și sustenabilitatea în întreaga lume, capacitatea  de a rezista situațiilor de criză, el va rămâne și în viitor unul din cei mai importanți actori ai economiei sociale. Este apreciabil rolul tinerilor si a educației cooperatiste în promovarea valorilor cooperatiste și a modelului de business cooperatist.