jtemplate.ru - free extensions for joomla

Universitatea Cooperatist – Comercială din Moldova este clasată printre primele universități din Republica Moldova conform ultimului raport din 27 ianuarie 2021, publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics), un top care analizează actualmente peste 31000 de universități din întreaga lume.

Potrivit acestui raport UCCM certifică performanța de a fi pe locul 5 printre cele 25 de universități din republică, pe locul 2103 - în Europa și pe locul - 8792 în lume.

http://www.webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of#content

În stabilirea topului s-a ținut cont:

  • de vizibilitate (50%) - conținutul și de calitatea informației postate pe site, numărul de rețele externe care fac trimitere la domeniul instituției;
  • de excelență (40%) - numărul de lucrări printre primele 10% cele mai citate la 26 de discipline (Scimago);
  • de transparență (10%) - de numărul de citări înregistrate de autorii instituției pe platforma Google Scholar.

Menționăm, de asemenea, că în clasamentul din ianuarie și în cel din iunie 2020 UCCM a înregistrat rezultate plauzibile, înscriindu-se printre primele universități din republică.

Felicităm colegii cu prestigioasa apreciere, cu succesele obținute în cercetare și inovare, îi îndemnăm să sporim performanțele web a instituției noastre și să atingem un nivel mai înalt de excelență academică

 

Comunitatea academică a UCCM