jtemplate.ru - free extensions for joomla

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR CU DREPT DE VOT!

În cadrul alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, studenții pot vota la secția de votare unde:

1. Domiciliază sau își au reședința valabilă

2. în cazul în care studenții vor dori să voteze în altă localitate decât cea unde își au domiciliul sau reședința valabilă, Comisia Electorală Centrală atenționează următoarele:

a) se votează la orice secție de votare deschisă în localitatea în care sunt înmatriculați la studii, fiind obligați să respecte următoarele condiții (să prezinte buletinul de identitate cu fișa de însoțire, carnetul de student al instituției de învățământ din localitatea respectivă, să completeze și să semneze o declarație pe propria răspundere privind abținerea de la votarea multiplă, fiind informați despre răspunderea penală în caz de încălcare a acestei obligații.

b) să declare locul nou de ședere, cel târziu până la 10 iunie inclusiv, la primăria sau pretura de sector (ultima în cazul municipiului Chișinău), pentru a putea fi înscriși în lista electorală de la secția de votare corespunzător locului șederii. Declarația se depune personal de către solicitant la prezentarea buletinului de identitate cu fișa de însoțire în original și în copie.

c) obținerea certificatului pentru dreptul de vot de la biroul electoral al secției de votare la care sunt arondați, conform domiciliului sau reședinței valabile. Certificatul poate fi ridicat în perioada 21 iunie-10 iulie curent. Acesta oferă posibilitatea de a vota la orice secție de votare deschisă pe teritoriul Republicii Moldova, în baza listei electorale suplimentare.

Comisia electorală centrală a Republicii Moldova

tel.: (022) 251-451

web: www.cec.md

e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pentru a verifica corectitudinea datelor conținute în Registrul de Stat al Alegătorilor, precum și secția de votare la care au fost arondați la ultimele alegeri, în funcție de adresa domiciliului sau a reședinței, alegătorii sunt îndemnați sa acceseze pagina https://verifica.cec.md/. Începând cu 21 iunie, verificarea datelor din listele electorale va putea fi efectuată și la birourile electorale ale secțiilor de votare.