jtemplate.ru - free extensions for joomla

12 mai 2022 Dezvoltarea învățământului superior dual în Republica Moldova - şedinţă de tip CLUSTER, proiectul CBHE Erasmus+ WBL4JOB

      

 

Pe data de 12 mai 2022, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a participat la Ședința de tip CLUSTER cu tematica „Contribuţia proiectelor CBHE Erasmus+ la dezvoltarea învățământului superior dual în Republica Moldova, organizată de Oficiul National Erasmus+ din Moldova. Evenimentul a întrunit echipele de lucru ale proiectelor CBHE Erasmus+ COOPERA & WBL4JOB, care au drept scop contribuția la dezvoltarea învățământului dual (studii superioare) în Republica Moldova.

Scopul evenimentului a fost de a facilita schimbul de experiență, de a prezenta bune practici și exemple de succes/pilotare a programelor de studii în domeniul de implementare a proiectelor.

Evenimentul a început cu mesaje de salut din partea:

  • Giuseppe PAGLIONE, Programme Officer, Ambasada Uniunii Europene în Republica Moldova
  • Nadejda VELIȘCO, Secretar general al Ministerului Educației și Cercetării
  • Claudia MELINTE, coordonator, Oficiul Național Erasmus+ în Moldova

 Echipa de proiect Erasmus+ WBL4JOB din cadrul UCCM a fost reprezentată de:

  • Tatiana ZAVAȚKI, conf. univ., dr., şef departament Contabilitate, finanţe şi bănci
  • Elena FUIOR, prof. univ., dr., departamentul Contabilitate, finanţe şi bănci
  • Inga ZUGRAV, conf. univ., dr., şef Secţia Management academic
  • Feodosie PITUŞCAN, conf. univ., dr., şef departament Business, Marketing şi Turism
  • Ludmila HACINA, asist. univ., departamentul Business, Marketing şi Turism

Conform Agendei, a fost abordată tema experiențelor și practicilor internaționale acumulate în cadrul proiectului ERASMUS+ COOPERA, prezentare realizată de Olesea SÎRBU, coordonator, Academia de Studii Economice din Moldova şi în cadrul proiectului ERASMUS+ WBL4JOB, prezentare realizată de Nelli AMARFII-RAILEAN, coordonator, Universitatea de Stat ,,Alecu Russo” din Bălţi.

În cadrul ședinței, participanții la cele două proiecte Erasmus+ de consolidare a capacităților în învățământul superior – COOPERA și WBL4JOB și-au împărtășit experiențele obținute pe parcursul implementării proiectelor, au pus în discuție provocările, dar și oportunitățile învățământului dual pentru universitățile din Moldova și au convenit asupra unor intenții de cooperare între cele două proiecte pe viitor.

Mai multe detalii despre proiect și activitățile viitoare pot fi consultate pe pagina oficială a proiectului: https://www.wbl4job.com/