jtemplate.ru - free extensions for joomla

Proiectul WBL4JOB în derulare

În aceste zile oaspete de onoare al UCCM a fost coordonatorul proiectului Erasmus+ „Introducing work-bazed learning în higher systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB), domnul Arayik Novoyan, Prorector al Universității Franceze din Armenia, instituție coordinator de proiect cu suportul consorțiului internațional.

Obiectivul general al proiectului – dezvoltarea politicilor, cadrului legal și a unui model educațional pentru învățarea duală bazată pe muncă (VBL) în sistemele de învățământ superior din Armenia și Moldova care să permită implementarea învățământului dual în diferite domenii de studiu. Durata proiectului: 2021-2024.

Obiective specifice ale proiectului:

  • Analiza comparativă a principalelor opțiuni de politici privind WBL,scheme și instrumente de ucenicie în învățământul superior din Europa.
  • Consolidarea capacităților personalului din instituțiile de învățământ superior
  • Dezvoltarea politicilor naționale pentru dezvoltarea WBL, inspirate de politicile europene.
  • Dezvoltarea modelului de ucenicie în învățământul superior.
  • Elaborarea amendamentelor la legislația națională și altele.

Treningul cu responsabilii de realizarea proiectului s-a desfășurat în cadrul UCCM. La trening au participat şefi de departamente, decani, profesori universitari, șefi de unități structurale (15 persoane). În cadrul treningului au fost inițiate discuții, opinii, de asemenea a fost prezentată experiența învățământului dual superior bazat pe practica universităților franceze, belgiene și austriece. O parte din lucrători au luat parte și la întâlnirea cu Președintele Camerei de Comerț și Industrie din Moldova, domnul Sergiu Narea, care a prezentat experiența implicării Camerei în implementarea învățământului dual în instituțiile învățământului profesional tehnic din Moldova , care deja a luat amploare.

În cadrul trainingului s-au conturat ideile conceptuale, problemele pentru care urmează a găsi soluții rezonabile, s-au determinat pașii imediat următori în derularea proiectului.