jtemplate.ru - free extensions for joomla

VIZITA DE STUDIU ÎN CADRUL PROIECTULUI WBL4JOB

   


În perioada 27 martie - 02 aprilie 2022, echipa de implementare a proiectului Erasmus+, “Introducing work-based learning in higher education systems of Armenia and Moldova for better employability of graduates” (WBL4JOB) de la Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova a participat la o vizită de studiu, organizată de către partenerii europeni ai proiectului: Universitatea din Strasbourg și Universitatea Lyon 3, Franța.

În cadrul vizitei de studiu membrii echipei au fost familiarizați cu sistemul francez de învățământ superior dual de profil economic promovat de universitățile gazdă din Franța și de Universitatea de Științe Aplicate din Krems, Austria. Pe parcursul ședințelor organizate a fost prezentată experiența partenerilor europeni în domeniul învățământului bazat pe principiul experienței de lucru (work-based-learning), structurile naționale și universitare responsabile de gestionarea programelor de studiu, modul de organizare a activităților didactice și practice, cadrul legislativ și modul de finanțare a programelor duale de studii.

Universitatea a fost reprezentată de membrii echipei: Larisa ȘAVGA, Rector UCCM, prof.univ., dr.hab.; Tatiana ZAVAȚKI, conf.univ., dr., șef departament Contabilitate, finanțe și bănci; Elena FUIOR, prof.univ., dr.; Inga ZUGRAV, conf.univ., dr.; Feodosie PITUȘCAN, conf.univ., dr., șef departament Business, marketing și turism; Valentina BRAILA, șef secție Economico-financiară.

Ministerul de Educație și Cercetare, universitățile partenere din Republica Moldova (Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova și Universitatea de stat ”Alecu Russo” din Bălți) au realizat un schimb de experiență cu reprezentanții mediului academic din Armenia (Universitatea Franceză din Armenia, Universitatea de Stat din Gyumri), dar și cu partenerii din mediul de afaceri: BC Moldindconbank S.A. (Republica Moldova), Uniunea Băncilor din Armenia, Banca Credit Mutuel (Franța).

Subiectele discutate în cadrul ședințelor au vizat:

  1. Sistemul învățământului dual la Universitatea din Strasbourg, Franța (Alexandra KNAEBEL, vice-președinte, Universitatea din Strasbourg).
  2. Evoluția profesiilor bancare și căutarea de noi competențe, probleme de back office și front office, DRU a Băncii Credit Mutuel, Franța (Hélène MALLICK, Crédit Mutuel CCS).
  3. Prezentarea programului de master în domeniul bancar și funcționari de la École Supérieure de la Banque, Franța (Abdelkader MATMOUR, FSEG UNISTRA).
  4. Dezvoltarea învățării în pregătirea tehnologică de licență la IUT din Schiltigheim (Philippe KERN, director; Dominique TREBOUET, director adjunct).
  5. Prezentarea organizării învățământului dual la Universitatea Lyon 3: politică, obiectiv, volum, organizare practică (Jean-Baptiste CARTIER).
  6. Prezentarea organizației interne la Crédit Mutuel Lyon (relația cu Lyon 3 + centru intern de formare) (Olivier BREMER).
  7. Sistemul învățământului dual la Universitatea IMC Krems, Austria (Claudia DOLEZAL).

În partea finală a vizitei de studiu partenerii din Republica Moldova și Armenia au prezentat viziunea lor privind implementarea învățământului bazat pe experiența practică în universităților naționale.

Mai multe detalii despre proiectul WBL4Job găsiți pe pagina oficială a proiectului: https://wbl4job.com/ și pagina USARB a proiectului: https://usarb.md/wbl4job/.