jtemplate.ru - free extensions for joomla

La 4 iulie curent, de Ziua Hramului UCCM, Ziua Împlinirilor, într-o atmosferă solemnă a avut loc ceremonia de înmânare a diplomelor de studii absolvenților studiilor universitare.
În cuvântul de deschidere și de felicitare D-na Rector, Larisa Șavga, profesor universitar, doctor habilitat a reiterat semnificația anului de studii - 150 de ani ai mișcării cooperatiste în lume, 26 de ani de la fondarea UCCM. D-ei a trecut în revistă performanțele obținute pe parcursul unui an de studii de către comunitatea academică și anume - acreditatrea tuturor programelor de studii de licență, autorizarea provizorie a programelor de studii pentru învățământul professional tehnic nonterțiar al Centrului de Excelență în Administrarea Afacerilor, pregătirea materialelor pentru acreditarea programelor la masterat, încheierea contractelor de colaborare cu Universitatea din Girona (proiect de diplomă dublă), prelungirea studiilor prin extindere la Universitatea ”Dunărea de Jos ” din Galați, încheierea proiectului de cercetare, cofinanțat de Academia de Științe a Republicii Moldova, ș. a.
Pe parcursul a 26 de ani UCCM a pregătit mai mult de 7900 de specialiști de înaltă calificare în domeniul economic-comercial, drept și alte domenii conexe. Numai în acest an de studii mai bine de 250 de specialiști de înaltă calificare absolvesc universitatea. D-na L. Șavga a felicitat călduros absolvenții cu terminarea studiilor și acordarea calificărilor corespunzătoare și le-a dorit să se confirme în cariera profesională pe piața muncii.
Un cuvânt deosebit a avut pentru absolvenți Domnul Vasile Carauș, Președintele Biroului Executiv Moldcoop. D-lui, felicitându-i călduros, i-a îndemnat să se angajeze în întrepriderile cooperației de consum, promițându-le salarii decente, privilegii și dezvoltatrea carierei profesionale. Împreună cu D-na Rector au înmânat Diplomele de studii pentru licență și masterat, și a exprimat mulțumiri și urări de bine studenților, corpului profesoral , întregului colectiv pentru eforturile întreprinse în consolidarea UCCM. La rândul său Dl V. Carauș a promis susținere financiară în crearea condițiilor mai confortabile în căminele studențești, pentru consolidarea bazei de instruire și susținerea activităților studențești. D-lui și-a exprimat speranța că parteneriatul, sinergia dintre UCCM și agenții economici se vor consolida în continuare și vor contribui la o pregătire și mai bună a tinerilor specialiști, la formarea următoarelor generații de lideri pentru economia națională și cooperația de consum.
O rezonanță deosebită a constituit înmânarea Diplomelor de studii de masterat primilor studenți, care au urmat studiile prin extindere la Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați, beneficiind de două diplome - una a UCCM și alta a Universității din Galați. Domnul, Vasile Bria , prodecan al facultății transfrontaliere a Universității ”Dunărea de Jos” din Galați, România, călduros i-a felicitat pe absolvenți cu obținerea diplomei prin extindere, făcând studiile ”acasă” la a doua specializare de masterat - administrarea afacerilor internaționale euroregionale. Anul acesta s-au împlinit 20 de ani de când Universitatea din Galați a deschis extinderi în Republica Moldova, iar în UCCM – al treilea an. D-lui a îndemnat tinerii să facă studii prin extindere atât la ciclul I-licență, cât și la ciclul II - masterat. O condiție obligatorie de a face extinderea (clauza Contractului) este ca tinerii să fie deja studenți la UCCM.
În continuare studenții însăși au venit cu mulțumiri și mesaje de felicitare cu prilejul aniversării de 26 de ani de la fondarea UCCM și înmânarea Diplomelor de studii absolvenților, apoi a urmat un program artistic pe placul auditoriului.