jtemplate.ru - free extensions for joomla

Dispoziție de sărbătoare

 

În aceste zile de încheiere a anului universitar Universitatea Cooperatist - Comercială din Moldova trece prin tradiționalele sărbători - Hramul UCCM, Aniversarea a 28 de ani ai UCCM, Ziua Internațională a Cooperației. Întreaga comunitate academică trece cu bine de pandemie, obținând rezultate frumoase în procesul de formare profesională a tinerilor specialiști. În condiții destul de dificile, 251 de absolvenți s-au învrednicit de diploma respectivă și titluri universitare onorifice, buna majoritate a studenților au fost promovați la următoarele trepte de studii.

Atât sărbătorile, precum și timpul prin care trecem sunt un bun prilej de a adresa întregii comunități universitare cele mai alese felicitări şi urări de bine, ascensiune în cariera profesională, succese, multă, multă sănătate, putere de concentrare pentru a face față împrejurărilor ți situațiilor neordinare, prosperare și împliniri.


Dragi studenți!!!

În aceste zile Vă îndemnăm să înaintați pe treptele cunoașterii, axându-vă pe cele mai de preț principii ale vieții: Omenie, Demnitate, Dreptate, Adevăr.

Fiți îndrăzneți, curioși, descoperiți fenomenele și frumosul lumii înconjurătoare, dezvoltați-vă mereu potențialul propriu de cunoaștere!

Fiți mai buni, deveniți mai puternici, mai omenoși!


Stimați absolvenți!!!

A venit timpul să demonstrați în practică cunoștințele acumulate și competențele formate și să vă construiți o carieră profesională decentă. Întrând în lumea matură, urmează să promovați o probitate morală deosebită, să fiți hotărâți şi critici în acțiuni și decizii, să păstrați cu sfințenie dragostea față de țară, față de neam, față de părinți, față de cei care v-au ghidat pe parcursul afirmării în calitate de cetățeni, acumulați și promovați în continuare competențe și valori.

Păstrați cu mândrie numele de absolvent al Universității Cooperatist – Comerciale din Moldova!


Onorați profesori!

Rectoratul exprimă profunda recunoștință pentru contribuția Dumneavoastră esențială la consolidarea universității și formarea profesională a tinerilor. Este în puterea noastră, a universităților, în condiții dificile, să acționăm pentru un viitor mai prosper al tinerilor și întregii societăți.

Multă sănătate, perseverență, noi succese și împliniri!