jtemplate.ru - free extensions for joomla

Sesiune online de formare continuă pentru managerii entităților cooperației de consum. Ziua II.

La 6 aprilie a. c. în fața auditorilor a fost prezentată prelegerea Politici Comerciale ale Republicii Moldova, tendințe și evoluții în comerțul exterior al Republicii Moldovasusținută de d-l Alexandru Stratan, membru corespondent, dr. hab., prof.univ., directorul Institutului Național de Cercetări Economice.

Un interes deosebit au manifestat cursanții față de prezentările: Inovații în legislația muncii, asigurarea sănătății și securității muncii, ținută de Nicolaie Romandaș, dr., prof. univ.,UCCM și Politica economică și fiscală a Republicii Moldova, efectuată de Corina Alexa, șef Direcție politici fiscale si vamale a Ministerului finanțelor.

Sesiunea s-a încheiat cu discuții, opinii, întrebări și răspunsuri.