jtemplate.ru - free extensions for joomla

Sesiune online de formare continuă pentru managerii entităților cooperației de consum. Ziua III.

La 7 aprilie cursanții au ascultat în sesiuni prelegerile d-lui Valentin Armaș, expert al Băncii Mondiale „Politici și perspective de dezvoltare a comerțului interior”, d-lui Isaie Spânu, șef Direcție Digitalizare și Suport TI al ODIMM „Digitalizarea/automatizarea proceselor economice: situație, perspective, d-lui Vasile VULPE, șef Direcție Politici economice și mediul de afaceri al Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova ”Politici economice și mediul de afaceri.  Priorități și perspective de dezvoltare”d-nei Sofia Căpățînă – dr., conf.univ., prorector UCCM „Perfectarea și analiza situațiilor financiare”.

După fiecare prezentare au avut loc discuții interesante, expunere de opinii.