jtemplate.ru - free extensions for joomla

Sesiune online de formare continuă pentru managerii entităților cooperației de consum. Ziua IV.

La 8 aprilie cursanții au fost dispersați în sesiuni paralele aparte - pentru conducătorii entităților de consum și pentru contabilii - șefi.

În fața managerilor entităților cooperației de consum au derulat prezentări visând importanța managementului proiectelor de către d-na Șavga Larisa, dr. hab., prof. univ., moderator al sesiunii, precum și prezentări aplicative de către Alexandru Ciobanu, șef al Centrului de Consultanță și Asistență în Afaceri, ODIMM și Diana Cașalîc, şef Serviciu metodologie și raportare , AIPA „Managementul proiectelor. Prezentarea proiectelor de dezvoltare economică, inclusiv dezvoltare rurală”.

D-l Feodosie Pitușcan, dr., conf. univ. șef Departament UCCM a prezentat „Strategii de dezvoltare a comerțului retail în condițiile moderne”.

Auditorii au manifestat un interes accentuat față de proiectele de dezvoltare economică și, îndeosebi, de proiectele de dezvoltare rurală.

În sesiunea paralelă a contabililor - șefi, moderată de d-na Căpățînă Sofia, dr., conf. univ., Prorector UCCM, au fost prezentate aspecte noi în evidența mijloacelor fixe și contabilitatea amortizării acestora, precum și contabilitatea decontărilor cu bugetul de către lectorii universitari Djulieta Prodan și Viorica Guțan.

Sesiunea online de formare continuă a fost încheiată de către Vasile Carauș, Președinte al Biroului Executiv Moldcoop şi Larisa Șavga, dr. hab., prof. univ., Rector al UCCM. D-lor au făcut totalurile perfecționării, le-au prezentat online cursanților certificatele instruirii, le-au dorit succese, noi realizări și sănătate. Auditorilor de asemenea le-a fost adus la cunoștință documentul proaspăt al Biroului Executiv Moldcoop privind majorările la salariu după instruire.